Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Záhlaví stránek

 
 

O nás

Myslivecké sdružení DUBANY

Myslivecké sdružení hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního společenstva Dražkovice. Jedná se o příměstskou honitbu, kdy nejdelší hranici tvoří město Pardubice a před tímto letiště Pardubice v délce cca 3,5 km. V honitbě jsou dále začleněny obce Starý Mateřov, Dubany, Třebosice, Staré Jesenčany,Blato a Dražkovice.
Jde o honitbu polního charakteru, která je zemědělsky obhospodařována. Tato se rozprostírá v nížinné oblasti v nadmořské výšce do 500m. Výměra honitby je 1 050 ha. Je protkána řadou vodních toků ( struh) a krytinu tvoří nejen lesíky z listnatých stromů, ale i remizy trnek, které jsou někdy i sta metrů dlouhé. V současné době má naše MS celkem 11 členů.
Toto prostředí dává možnost chovu drobné zvěře jako je bažant obecný, zajíc polní,kachna březňačka ( další druhy kachen) a koroptev polní. Taktéž i srnčí zvěři. Zvěř černá je v naši honitbě zvěří, která se zde zdržuje v době osevu kukuřic a slunečnic a to ve velmi malém množství. Spíše tato zvěř honitbou přechází na jiná stávaniště. Nedílnou součástí této fauny jsou i predátoři jako je liška obecná, jezevec lesní,kuny, tchoř, lasice a z pernaté káně, jestřáb,krahujec, pochopové a poštolka.
V minulých letech se podařilo společně se zemědělci složitě obhospodařovaná místa změnit na biopásy, což mělo velmi kladný vliv na drobnou zvěř ale i zpěvné ptactvo.

Činnost MS je od počátku zaměřena na chov drobné zvěře a to zejména bažanta obecného, zajíce polního a koroptve polní. Za tímto účelem byla zhotovena v obci Starý Mateřov odchovna, kde se odchovává cca 400 ks bažantí zvěře, která je posléze vypouštěna do lokalit, kde se nachází divoká populace. Další ozdravení bažantů spočívá v každoročním vysazení cca 60 ks bažantcích slepic, které vypouštíme z důvodu kvalitnějšího zazvěření na soutěž ohařů FT. Tato zvěř není lovena. Za tímto účelem jsou v lokalitách s výskytem bažantů vyrobeny zásypy a v místech s nedostatkem vody i napajedla. V době honů, se zaměřujeme na lov bažantů kohoutů zejména v lokalitách, kde se nezdržuje divoká populace, případně tam, kde na tuto zvěř působí civilizační faktor. Zajíc polní se vyskytuje u nás po celé honitbě, ale jsou lokality, kde se vyskytuje pouze sporadicky v malém množství. V minulosti bylo provedeno jeho ozdravění a to nakoupením zajíců HS Dražkovice a jejich vypuštění do honitby. V tomto směru nebylo shledáno výrazného výsledku a proto od dalšího nákupu bylo upuštěno. Lov této zvěře provádíme v místech kde polnosti přímo sousedí s rychlostní komunikací a to v počtu 20 ks za rok. Koroptev polní je v naší honitbě již v místech, které přímo sousedí se zástavbou rodinných domů u obcí. Zde se nacházejí neobhospodařované pozemky, s řadou plevelů. Tato populace je ve velmi nízkém počtu a spíše přežívá. V tomto směru se MS pustilo do projektu „koroptev polní“ a každoročně tam, kde byl výskyt divoké populace vypouštělo 300 ks dospělých koroptví. I tato snaha přez velkou mortalitu zejména z důvodu napadání hejnek ze strany predátorů se neukázala jako úspěšná a pro další roky zajímavá. Bylo vypuštěno do přírody cca 1500 ks koroptve polní.
Stavy drobné zvěře jsou taktéž snižovány zemědělským hospodařením, zejména pěstováním kultur jako je olejka, kukuřice a slunečnice. Ošetření mechanizací a postřiky v době snůšky, kladení či lihnutí mláďat tyto stavy podstatně snižují. Kachna březňačka byla v našem odchovném zařízení odchovávána a vypuštěna na rybník ve Starých Jesenčanech a Dubanech. V posledních letech bylo od toho upuštěno. V současné době došlo ke zvětšení rybníku v obci Staré Jesenčany a tudíž i MS patrně začne kachnu březňačku na tento rybník v počtu cca 100 ks vypouštět.